Bezoekersvoorwaarden Oyfo Techniekmuseum

• Het Techniekmuseum is alleen toegankelijk

met een geldig toegangsbewijs.

• Kinderen jonger dan 15 jaar moeten door een

volwassene worden begeleid.

• Het verblijf in het Techniekmuseum is voor eigen rekening en risico.

• Het aanraken van enkel van de door drukknoppen voorziene objecten is toegestaan.

• Het is strikt verboden onder de afzettingen en of hekwerken door te gaan.

• Beveiligers en suppoosten mogen controles

uitvoeren van een tas of goed.

• Het is niet toegestaan te roken, eten of drinken in de tentoonstellingsruimten.

• Het consumeren van meegebrachte spijzen/dranken in het museumcafé is eveneens niet toegestaan.

• Fotograferen en filmen voor privédoeleinden is toegestaan.

• Huisdieren zijn helaas niet toegestaan, met uitzondering van een geleidehond of hulphond.

• Het veroorzaken van enige vorm van overlast voor andere bezoekers of de museumstaf is niet toegestaan.

• Het is niet toegestaan binnen het museumgebouw te verkopen of al dan niet gratis uit te delen.

• Wapens, scherpe en of puntige voorwerpen, ontplofbare en ontvlambare stoffen, chemische en toxische stoffen zijn

verboden.

• Rugtassen, paraplu's en pakjes, tassen, handtassen, koffers groter dan 40 x 60 cm. moeten in de garderobe worden

achtergelaten.

• Bij calamiteiten of anderszins altijd de aanwijzingen van de suppoosten, rondleiders en BHV-ers opvolgen.

 

De uitgebreide bezoekersvoorwaarden kun je hier nalezen.