Met de klas naar het museum

Kunst, techniek & erfgoed

 

Zoals u waarschijnlijk weet hebben CREA (Centrum voor Kunsteducatie), Muziekschool Hengelo en Techniekmuseum HEIM de handen ineengeslagen en gaan we verder onder de naam Oyfo.

 

Wat betekent dat voor u? Beetje bij beetje wordt ons educatie aanbod voor scholen vernieuwd, vanuit de unieke combinatie van kunst, techniek en erfgoed. We zijn geen school, maar wél een leeromgeving. Met geluiden en geuren die anders zijn dan op school. Met kunstwerken en objecten die een verhaal vertellen. Met gereedschappen, instrumenten en materialen die op school niet altijd voorhanden zijn.

 

 

Vernieuwingen

We hebben educatieve programma's ontwikkeld voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Naast de programma’s die u al van ons kende kunnen we u met trots een aantal nieuwe lessen en workshops presenteren. Wat dacht u van een levensgrote skelter bouwen, dansen op het ritme van de machines of 3D-ontwerpen?

 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

Oyfo biedt schoolprogramma's aan, maar heeft ook loketfuncties in huis zoals de coördinatie van Cultuureducatie met Kwaliteit. Kortweg CmK.

 

Vanaf 2013 is de landelijke invoering van CmK ingezet voor een periode van vier jaar; zo ook in Hengelo. Wij zijn namens alle culturele kernvoorzieningen van Hengelo, de penvoerder van de aanvraag 'Cmk Hengelo'. Een nieuwe aanvraag voor de periode 2017-2020 is in de maak. De regeling bestaat onder andere uit het inhoudelijk verbeteren van het cultuuraanbod voor het basisonderwijs.

 

Het aanbod van Oyfo is verdeeld in een 'oriënterend' en 'verdiepend' aanbod. Het verdiepende deel is verbreed met kern- en tussendoelen, die tot uiting komen in de bijbehorende kunstdisciplines. Dit volgens de regels van het CmK.Het aanbod is voorzien van een voorbereidende les en een verwerkingsles.

 

 

Educatielokalen

Oyfo beschikt over een flink aantal Educatielokalen. Deze lokalen zijn speciaal ingericht om schoolgroepen te ontvangen. In het museum vindt u daarnaast nog de museumzalen met al het industrieel erfgoed, interactieve ruimtes waar gegamed kan worden en het Spel der Techniek; een grote ruimte ingericht met technische spellen en een puzzelhoek die de hersens laat kraken.

 

Het museumgedeelte waar onze K’nexruimte zich bevond, wordt herzien en geactualiseerd. Hierdoor is er tijdelijk geen K’nex om mee te spelen; in de nieuwe situatie keert de K’nex in een andere vorm weer terug.

 

 

Programma op maat & schoolreisje

Naast de bestaande educatieve programma’s kunnen we in overleg met u programma’s samenstellen die aansluiten bij uw les of project. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor een schoolreisje.