Kerndoelen Basisonderwijs

 

Onze programma's vinden aansluiting bij onderstaande kerndoelen:

 

Kerndoelen bij 'Maak-Museumtocht' (groep 1 t/m 6)

4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s,

tabellen en digitale bronnen.

6: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en

andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.

42: De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en

het materiaalgebruik.

51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van

tijd en tijdsindeling te hanteren.

53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse

geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Kerndoelen bij 'Even Kennismaken', 'Stel je voor' (groep 1 t/m 8)

2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het

uitbrengen van verslag, het geven van verslag, het instrueren en bij het discussiëren.

4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s,

tabellen en digitale bronnen.

51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van

tijd en tijdsindeling te hanteren.

52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en

Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten;

pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse

geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Kerndoelen bij 'Moet je horen' (groep 1 en 2)

42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en

het materiaalgebruik.

54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Kerndoelen bij 'Proefjes' (groep 3 en 4)

42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van

tijd en tijdsindeling te hanteren.

53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse

geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Kerndoelen bij 'Ontwerpen doe je zo!' en 'Techniek van de toekomst' (groep 5 t/m 8)

4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s,

tabellen en digitale bronnen.

54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Kerndoelen bij 'Bouw de hoogste toren!' en 'Bouw de sterkste brug!' (groep 5, 6, 7 en 8)

42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm

en het materiaalgebruik.
45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te

evalueren.

 

Kerndoelen bij 'Maken & Gamen' (groep 7 en 8)

4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s,

tabellen en digitale bronnen.

42: De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en

het materiaalgebruik.

45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te

evalueren.

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Kerndoelen bij 'Muziek met Machines' (groep 7 en 8)

42: De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Kerndoelen bij 'Dansen op ritmes van machines' (groep 7 en 8)

42: De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

57: De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren
de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

 

Kerndoelen bij en 'Laat je eigen robot tot leven komen' en 'Bouw en bestuur je eigen robot' (groep 7 en 8)

4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s,

tabellen en digitale bronnen.

33: De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals tijd, geld, lengte, omtrek,

oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

42: De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en

het materiaalgebruik.

45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te

evalueren.

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

Kerndoelen bij '​'Bedenk, Bouw, Beleef! met Infento' (groep 7 en 8)

4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s,

tabellen en digitale bronnen.

28: Leren schattend rekenen en tellen.

32: De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

33: De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals tijd, geld, lengte, omtrek,

oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

42: De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en

het materiaalgebruik.

45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te

evalueren.

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.