Leerlijn Erfgoededucatie Hengelo

 

Voor basisscholen in Hengelo

Hengelose basisscholen kunnen gebruik maken van een doorgaande leerlijn Erfgoededucatie. Er zijn lessen voor groep 1 t/m groep 8.

 

 

Drie-lessen-structuur

De basis voor de leerlijn is de drie-lessen-structuur. Een gedegen voorbereiding in de eerste les wordt gevolgd door een bezoek aan een lokale erfgoedinstelling of door te werken met authentiek erfgoed in of buiten de klas. In deze tweede les beleven de leerlingen het erfgoed. Vervolgens zorgen ordening en samenvatting in de reflectieles, de derde les, voor het eigenlijke leereffect.

 

 

Museumlessen 

Er worden diverse onderwerpen behandeld in de lessen. Voor de volgende groepen vindt de museumles plaats in het Techniekmuseum:

 

Leerlingen van groep 5 en 6 behandelen het thema ‘Er is post!’ Deze les gaat over communicatie vroeger en nu. De leerlingen beginnen op school met het versturen van post, dat vroeger onder andere met koetsen, postiljons en hondenkarren gebeurde. In het museum bestuderen de kinderen oude enveloppen en leren ze over andere vormen van communicatie, zoals seinen, bellen en berichten sturen met bijvoorbeeld what’s app of sms.

 

Leerlingen van groep 8 gaan in op het thema ‘Industrieel erfgoed en herbestemming’. Op school wordt besproken welke fabrieken Hengelo rijk was. Veel fabriekspanden worden hergebruikt. Een aantal wordt in de buitenles bezocht; ROC, Brandweerkazerne en het Techniekmuseum. De leerlingen wacht in het museum een zoektocht naar sporen van het industriële verleden, die zowel in het gebouw als in de collectie te vinden zijn.

 

Wilt u weten welke lessen er voor groep 1 t/m 8 ontwikkeld zijn, kijkt u dan even op www.destreekcentraal.nl. Hier kunt u tevens het lesmateriaal downloaden.

 

Het lesmateriaal is ontwikkeld door Historisch Centrum Overijssel en Zeeman & De Regt Onderwijskundigen, in samenspraak met medewerkers van de gemeente Hengelo, het Techniekmuseum HEIM, het Historisch Museum Hengelo en de cultuurcoördinatoren van de basisscholen.

 

 

Uw museumbezoek

U kunt een afspraak maken voor de museumlessen door contact op te nemen met de afdeling educatie per e-mail of per telefoon 074-243 00 54.

 

De kosten bedragen € 2,- per leerling.

 

Let op: U kunt samen met ons een samenwerkingsovereenkomst/intentieverklaring ondertekenen voor meerdere jaren. Dit waarborgt de kwaliteit van de erfgoedlessen en erfgoededucatie op uw school. U betaalt een vast laag bedrag per leerling.