Museumprojecten

 

Wilt u uw leerlingen een educatief programma rondom een thema laten volgen dan kunt u kiezen uit de volgende projecten:

 

Project: Science Center op School

Met 'Science Center op School' bouwen uw leerlingen zelf exhibits. Dit zijn opstellingen waarmee je iets kunt doen en ontdekken.

 

Eerst doen de leerlingen tijdens een bezoek aan het museum inspiratie op in het Spel der Techniek, ze bekijken en beoordelen er diverse exhibits. Terug op school bouwen de leerlingen in groepjes zelf een exhibit. Iedere leerling krijgt een duidelijke taak: manager, researcher, builder en set dresser. Samen wordt aan het eindproduct gewerkt. De leerkracht bewaakt het proces: van ontwerp tot werkend model.

 

Alle exhibits samen vormen een Science Center op School. Ouders en medeleerlingen kunnen de exhibits bekijken uitproberen. Uiteindelijk worden de beste exhibits tijdelijk tentoongesteld in ons museum. Het gratis lesmateriaal kunt u per mail opvragen.

Duur programma: naar eigen inzicht

Doelgroep: klas 1, 2 en 3 VMBO/HAVO/VWO

Aansluiting vakken: Techniek en NaSk. Mogelijkheden voor de integratie van biologie, wiskunde en ICT.

Prijs per leerling: € 6,50, toeslag optioneel: € 45,- per kick-off bijeenkomst op uw school

 

 

Project: Het Storkgebeuren

Stork is één van de grootste machinefabrieken van Nederland. Bij dit project komen leerlingen in contact met een andere kant van de Storkgeschiedenis: Stork als vooruitstrevende werkgever. De leerlingen maken hierover een eigen tentoonstelling.

 

'Het Storkgebeuren' bestaat uit een leskist waarmee 3 lessen op school worden gegeven. De leerlingen worden daarna verdeeld over 4 subgroepjes. Ieder groepje onderzoekt bronnen met betrekking tot één van de thema's; leren, wonen, leven en werken. Vervolgens maken zij een tentoonstelling over hun thema, waardoor hun medeleerlingen een beeld krijgen van ieder thema. Als afsluiting bekijken ze een korte film die verhalen van ervaringsdeskundigen laat zien. De film geeft voor ieder groepje een ‘geheim’ prijs; een voorwerp dat ze tijdens hun bezoek aan het museum moeten zoeken. Het betreft objecten uit de collectie die te maken hebben met Stork. Aan de hand van een opdrachtboekje leggen de leerlingen de link tussen de lessen op school en de collectie van het museum.

 

'Het Storkgebeuren' biedt de mogelijkheid de industriële revolutie van een regionale invulling te voorzien en kenmerken van het tijdvak Burgers en stoommachines (1800-1900) te concretiseren. Tevens sluit 'Het Storkgebeuren' aan bij de Canonvensters De eerste spoorlijn en Verzet tegen kinderarbeid.

Duur programma: 2 à 3 lesuren op school en 1 uur in het museum

Doelgroep: klas 2 en 3 VMBO/HAVO/VWO

Aansluiting vakken: Geschiedenis of Mens en Maatschappij

Prijs per leerling: € 6,50, toeslag: € 50,- borg