Voorwaarden Voortgezet Onderwijs

 

 

Om het bezoek aan Oyfo goed te laten verlopen, zijn er een aantal voorwaarden die wij als museum met u en uw school afspreken:

 

◾U en uw klas zijn tien minuten voor aanvang aanwezig,

◾Kosten voor het schooljaar 2017-2018 zijn (vanaf) € 6,50 per leerling.

◾Betaling vindt plaats door middel van een factuur na afloop van het museumbezoek.

◾Betaling met de CJP Cultuurkaart via een weborder is mogelijk.

◾Betaling met de Museumjaarkaart of Oyfo-jaarpas is niet mogelijk.

◾Oyfo behoudt zich het recht voor om een boeking, in overleg met u, naar een ander tijdstip of andere datum te

verplaatsen.

◾U kunt uw bezoek kosteloos annuleren tot 1 week voor datum.

◾Eén week voor de geboekte datum kunt u de boeking niet meer kosteloos annuleren;

u krijgt een factuur toegestuurd van € 50,-.

◾Meekomende docenten hebben gratis toegang, zij worden ingezet bij de begeleiding van de leerlingen.

Ook zien zij er op toe dat de groep zich naar behoren gedraagt.

◾Oyfo stelt alles in het werk om uw groepsbezoek veilig en aangenaam te laten verlopen. Elke aansprakelijkheid

wordt echter uitdrukkelijk en bij voorbaat uitgesloten.

◾U draagt zelf zorg voor vervoer.

◾In overleg kunnen meegebrachte etenswaren op een door ons aangewezen plek worden genuttigd.