Plannen en projecten

 

Ons museum staat niet stil en is voortdurend bezig te vernieuwen.

De afdeling Radar en Detectie is daar een mooi voorbeeld van. Op dit moment loopt een onderzoek naar grensoverschrijdende samenwerking in het gebied van de zogenaamde Euregio. We bekijken of er tussen de Twentse musea en die in Westfalen een uitwisseling tot stand kan komen op basis van arrangementen, educatieve uitwisseling en gezamenlijke programmering.

 

 

Uitdagingen

De komende jaren wordt gestreefd naar uitbreiding van het museum. Sinds 2015 zijn Crea en ons museum gefuseerd.

Crea is het Centrum voor Kunsteducatie en Hengelose Balletschool''.

Samen werken we toe naar één organisatie voor kunst, techniek en erfgoed. In de nabije toekomst zitten we ook in één gebouw. De medewerkers werken inmiddels samen en zetten een prachtige nieuwe organisatie in de steigers. Over enige tijd wordt de nieuwe organisatie gepresenteerd.

 

 

Verbetering entree en buitenterrein

We geven het ruiterlijk toe, de entree en de inrichting van ons buitenterrein kan nog een stuk gastvrijer. Daarbij steven we ernaar gedeeltes van ons gebouw gratis toegankelijk te maken. Een plan daartoe is in de maak. We houden je op de hoogte.

 

Wil je meer informatie over bovenstaande, dan kun je een mail sturen naar het team dat zich met projecten bezig houden.