Samenwerkingen

 

Samenwerking in Hengelo

Het Techniekmuseum is een wezenlijk onderdeel van de Hengelose samenleving. Daarom werkt het museum zoveel als mogelijk samen met andere Hengelose instellingen, zoals Museum Hengelo, Bibliotheek Hengelo en poppodium Metropool. Die samenwerking kent talloze vormen, die je met name in onze programmering terugziet. Doel is telkens om originele dwarsverbanden te creeeren tussen erfgoed, techniek en kunst.

 

Samenwerking in Twente

Het Techniekmuseum is gebaat bij een sterke museale sector in Twente. Hoe meer samenwerking, hoe beter en meer we elkaar aanvullen. Daarom werken we onder andere regelmatig samen met Museum Bussemakerhuis in Borne (textiel en huisnijverheid), met het Zoutmuseum in Delden en met TwentseWelle (het Grote Verhaal van Twente en collectieuitwisseling).

Museum Bussemakerhuis

Samenwerking in Nederland

Het museum is lid van de Vereniging van Science Centers (VSC) en van de Nederlandse Museumvereniging (NMV). In VSC-verband worden de nodige educatieve activiteiten georganiseerd, waaronder Xperiment, Weekend van de

Wetenschap en de MuseumJeugdUniversiteit. Via de NMV nemen we deel aan onder meer de Museuminspecteurs en het Museumweekend.

 

 

Grensoverschrijdende Samenwerking

Industriemuseum Bocholt en Techniekmuseum HEIM hebben hun onderzoek naar de mogelijkheden om een grensoverschrijdende samenwerking tot stand te brengen afgerond. Deze samenwerking behelst de terreinen programmering, educatie en evenementen en is gericht op toeristen en recreanten in de regio. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een verdergaande samenwerking meer dan nuttig is. Een verbinding tussen textiel en metaal zal de diepgang van de doelstellingen van beide musea versterken. Tevens heeft het onderzoek bruikbare elementen opgeleverd voor het versterken van de toeristische activiteiten in de regio. Een nadere uitwerking van de aanbevelingen vindt in de komende jaren plaats.

 

Het project Heimtex wordt in het kader van het INTERREG IV A progamma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor RegionaleOntwikkeling (EFRO). Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de EUREGIO.