Oyfo is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

ANBI gegevens Stichting Oyfo

 

RSIN: 002930651

 

statuten

uittreksel KvK

jaarverslag 2015

missie

identiteit

 

Telefoon: 074-2917597 / 074 - 243 00 54

Websites: www.oyfo.nl

Algemene mailadressen: info@oyfo.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Willem Waninge - voorzitter

Franciscus Johannes Diepman - penningmeester

Jessica Helena ter Hofte-Visser - secretaris

Josefinus van Beem - algemeen lid

Lous Geeke Kerkhof - directeur

 

Het bestuur en RVT ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Beloningsbeleid directeur: CAO Kunstducatie

Het personeel volgt: CAO Kunsteducatie