Bestuur en RvT

 

Oyfo Kunst & Techniek werkt met een Raad van Toezicht model, conform de code Cultural Governance. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij het bestuur ligt en dat het bestuur aan de Raad van Toezicht verantwoording aflegt. De dagelijkse sturing is in handen van de bestuurder en vier leidinggevenden.

 

Samenstelling Management

 

 • L. Kerkhof directeur-bestuurder
 • E. Krikhaar clustermanager museaal
 • B. Fransen clustermanager podiumkunsten
 • B. Rietman clustermanager beeldende kunst
 • J. Visser manager huisvesting, IT en projecten

 

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Oyfo Kunst & Techniek functioneert met inachtneming van de regels van Cultural Governance. Transparantie, integriteit, faire verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot beoogde prestaties te komen.

 

Samenstelling Raad van Toezicht

 

 • W. Waninge voorzitter
 • J. ter Höfte secretaris
 • J. van Beem lid
 • N. Euverman lid
 • H. Grimberg lid
 • E. Prent lid
 • J. Stuip lid

 

 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

 

naam

functie

Einde
1e termijn

Einde
2e termijn

verlenging

einde

W. Waninge

voorzitter

vanaf ‘14

27-01-2010

27-01-2014

27-01-2018

31-12-2018

J. ter Höfte

secretaris

21-11-2012

21-11-2016

21-11-2020

 

J. van Beem

lid

21-11-2012

21-11-2016

21-11-2020

 

N. Euverman

lid

01-01-2008

01-01-2012

01-01-2016

31-12-2018

H. Grimberg

lid

01-02-2006

01-02-2010

01-02-2014

31-12-2018

E. Prent

lid

27-03-2014

27-03-2018

27-03-2022

 

J. Stuip

lid

01-10-2007

01-10-2011

01-10-2015

31-12-2018

 

NB. Bij drie leden van de raad van toezicht is de zittingstermijn inmiddels verstreken. De raad van toezicht heeft gekozen voor een extra verlenging op de termijnen om de continuïteit te kunnen borgen tijdens en na fusies van de afgelopen jaren. Medio 2018 worden nieuwe vacatures uitgezet en wordt gewerkt aan de hand van de 9 stappen van de Code Cultural Governance.